PROIECTARE SI EXECUTARE DE LINII ELECTRICE SI POSTURI DE TRANSFORMARE

S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L. va ofera servicii complete de proiectare, consultanta energetica si executie pentru:
• racordarea la retelele electrice de distributie a consumatorilor noi;
• marirea capacitatii energetice pentru consumatorii existenti;
• realizarea conditiilor de coexistenta intre capacitatile energetice si constructii, retele sau alte obiective;
• modernizarea si reparatia retelelor si instalatiilor existente;
• retele electrice aeriene si subterane de medie si joasa tensiune;
• posturi de transformare cu tensiunea nominala de 20kV;
• celule aeriene de masura.

Lucrari reprezentative:

1. Alimentare cu energie electrica Ferma Didactica Rediu, amplasata in loc. Breazu, com. Rediu, jud. Iaşi, aparţinând USAMV Ion Ionescu de la Brad Iaşi Caracteristici lucrare:
- Linie electrica aeriana si subterana 20kV
- Post de transformare in anvelopa de beton 630kVA
2. Alimentare cu energie electrica Hala productie, amplasata in loc. Belcesti, com. Belcesti, jud. Iasi, Caracteristici lucrare:

- Linie electrica aeriana si subterana 20kV
- Celula aeriana de masura
- Post de transformare in anvelopa de beton 630kVA

3. Alimentare cu energie electrica – locuinţa colectiva amplasata in mun. Iasi, str. Moara de Vant, jud. Iasi, Caracteristici lucrare:
- Linie electrica subterana 0,4kV alimentare buclata
- Firida de distibutie si firida de distributie contorizare si protectie